Wyszukiwarka alternatywna (przeszukuj zasoby wszystkich bibliotek)
Wczytywanie

Strona główna » Kolekcje » Kolekcja „Święto Ziemniaka” » Teczki » Teczka „Fotografie”

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Konkurs na 10 najdorodniejszych ziemniaków. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Fragment inscenizacji wykopki w przekroju historycznym. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Fragment inscenizacji wykopki w przekroju historycznym. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Konkurs wiedzy o ziemniakach dla rolników. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Konkurs obierania ziemniaków na czas. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Gra kapela z Moniek »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

1995 - 09 - 23
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Janusz Laskowski z Białegostoku. »

1976-10-10
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Przeciąganie liny wieś-miasto. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Naczelnik Miasta i Gminy Mońki - Eugeniusz Porzecki. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Śpiewa Romualda Olszyńska z synem Markiem (akordeon). »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Konkurs na 10 najdorodniejszych ziemniaków. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Fragment inscenizacji wykopki w ujęciu historycznym. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok. Wystawa maszyn rolniczych. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach-Przytulance. 1976 rok.Konkurs 10 najdorodniejszych ziemniaków. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Młodzież z monieckiego liceum. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Dzieci z monieckiego przedszkola. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Różne formy uprawy ziemniaka prezentuje młodzież z monieckiego liceum. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Dziecięcy zespół Promyki z Moniek. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Ludowy zespół śpiewaczy Przytulanki. »

1977-10-09
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Edward Głodź gra na pedałówce. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Trybuna honorowa. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Trybuna honorowa. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Młodzież z monieckiego liceum. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Kapela ludowa z Turny Dużej. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Pokaz uczniów z monieckiego liceum. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Zespół dziecięcy Promyki ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mońkach. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Konkurs wieńców dożynkowych. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Gospodarz z Przytulanki. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne. Orkiestra z Technikum Wodno-Melioracyjnego z Białegostoku. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wręczanie odznaczeń. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Dekorowanie maratończyków. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wystawa maszyn rolniczych. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wieniec dożynkowy. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Widownia. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wysłannicy króla Jana III Sobieskiego przywożą ziemniaki. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Kapela Eugeniusza Głódzia. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Powtórka historycznej sceny z 1683 roku. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Występy artystyczne. Orkiestra Technikum Wodno-Melioracyjnego w Białymstoku. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Występy artystyczne. Widowisko przygotowane przez uczniów monieckiego liceum. »

1978-10-07 - 1978-10-08
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Występy artystyczne.Orkiestra Technikum Wodno-Melioracyjnego w Białymstoku. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Występy artystyczne. Widowisko przygotowane przez uczniów z monieckiego liceum. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Występy artystyczne. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Występy artystyczne. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Wystawa płodów ziemi. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Zespół Promyki.. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Młodzież monieckiego liceum. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Zespół Promyki. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979. Historyczna scena z 1683r. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Historyczna scena z 1683r. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Wieńce gminne. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Zespoły ludowe rejonu monieckiego. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Młodzież z monieckiego liceum w widowisku plenerowym. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Ziemniakofrajda, przemarsz młodzieży szkół monieckich ulicami miasta. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Wystawa produktów przemysłu ziemniaczanego. »

1979-10-06
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Sympozjum popularnonaukowe. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Przemarsz orkiestr dętych Ludowego Wojska Polskiego ulicami miasta. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Widowisko plenerowe. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Widowisko plenerowe. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Konkurs 10 najdorodniejszych ziemniaków. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Konkurs 10 najdorodniejszych ziemniaków. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Wystawa rolnicza - Płody jesieni. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy artystyczne dzieci. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wręczanie kart kwalifikacyjnych gospodarstwa specjalistycznego »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Trybuna honorowa. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wręczanie kart kwalifikacyjnych gospodarstwa specjalistycznego. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1980 rok. Wystawa rolnicza i ogrodnicza Płody ziemi. »

1980-10-04 - 1980-10-05
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1980 rok. Pokaz maszyn rolniczych. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Pokaz maszyn rolniczych. »

1987 - 09 - 19 --- 1987 - 09 - 20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Trybuna honorowa. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Naczelnik UMiG Jan Stachurski. »

1987 - 09 - 19 --- 1987 - 09 - 20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Występy zespołów ludowych. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Występy zespołów ludowych. »

1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Kurpie Zielone, Zespół Pieśni i Tańca z Białegostoku. »

1995 - 09 - 22 --- 1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Waldemar Pawlak - Prezes PSL. »

1995 - 09 - 23
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Varsovia Manta z Warszawy. »

1995 - 09 - 22 --- 1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Wiceminister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Maria Zwolińska. »

1997 - 09 - 20 --- 1997 - 09 - 21
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1997 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Minister Rolnictwa Jarosław Kalinowski. »

1997 - 09 - 20 --- 1997 - 09 - 21
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1997 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. Minister Rolnictwa Jarosław Kalinowski. »

1997-09-20 - 1997-09-21
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1997 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Program Święta Ziemniaka w Mońkach. 1983 rok. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach - Przytulance. 1976 rok. Przeciąganie liny. »

1995 - 09 - 22 --- 1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. »

1987 - 09 - 19 --- 1987 - 09 - 20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Widowisko artystyczne. »

1987-09-19 - 1987-09-20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

1987 - 09 - 19 --- 1987 - 09 - 20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Gospodarze Święta Ziemniaka. »

1987 - 09 - 19 --- 1987 - 09 - 20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Widowisko artystyczne. »

1987 - 09 - 19 --- 1987 - 09 - 20
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1987 rok. Widowisko artystyczne. »

1995 - 09 - 22 --- 1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. »

1995 - 09 - 22 --- 1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. »

1995-09-22 - 1995-09-24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. »

1995 - 09 - 22 --- 1995 - 09 - 24
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1995 rok. Monieckie Dni Ziemniaka. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wręczanie odznaczeń. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Nagradzanie rolników. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1978 rok. Wystawa maszyn rolniczych. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Widowisko artystyczne. »

1979 - 10 - 06 --- 1979 - 10 - 07
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1979 rok. Wystawa różnych odmian ziemniaków. »

1978 - 10 - 07 --- 1978 - 10 - 08
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Spotkanie władz z rolnikami wsi Boguszewo. »

1977-10-08 - 1977-10-09
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Występy dzieci. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach - Przytulance. 1976 rok. Zespół ludowy Kalinki z Kalinówki Królewskiej. »

brak informacji o dacie wytworzenia
image Święto Ziemniaka w Mońkach - Przytulance. 1976 rok. Melania Burzyńska z Jaświł, poetka ludowa. »

1977-10-08 - 1977-10-09
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Wystawa rolnicza. »

1977-10-08 - 1977-10-09
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Widowisko artystyczne. »

1977-10-08 - 1977-10-09
image Święto Ziemniaka w Mońkach. 1977 rok. Orkiestra z Technikum Wodno-Melioracyjnego z Białegostoku. »

1973 - 05 - 01
image Mońki, Święto Pracy, 1973 rok »

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.